Wat is er al geweest

Spreken mét de doelgroep

Spreken mét de doelgroep

Stadsgesprekken heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de Participatieraad om te ontdekken hoe mensen die cliëntondersteuning nodig hebben het beste hun weg kunnen vinden naar deze voorziening. Vaak wordt er óver mensen gesproken, deze keer was het de bedoeling mét hen te spreken.

Lees meer
De straat beslist

De straat beslist

De bewoners samen laten beslissen over nieuwe bomen in hun straat, dat wilde de gemeente Haarlem. Drie straten in Schalkwijk werden uitgenodigd om mee te denken over vervanging van de bomen. Stichting Stadsgesprekken heeft dit proces voor de gemeente Haarlem begeleid.

Lees meer
Wijkraad Burgwal met ‘Maak mijn buurt’

Wijkraad Burgwal met ‘Maak mijn buurt’

Stadsgesprekken doet niet alleen opdrachten voor de gemeente maar ook voor wijkraden. Op verzoek van de wijkraad Burgwal begeleidt stadsgesprekken het project Maak mijn buurt. Samen met de buurt wil de wijkraad de wijk leefbaar houden en de saamhorigheid vergroten.

Lees meer
Haarlems Mediafonds van start gegaan

Haarlems Mediafonds van start gegaan

Hoe komen beslissingen in Haarlem tot stand, wie trekt er aan de touwtjes, wat gebeurt er achter de schermen en deugt dat eigenlijk allemaal wel? Voor het antwoord op dit soort vragen is een kritische en onderzoekende journalistiek onmisbaar. Dit voorjaar is het Haarlems Mediafonds opgericht. Het fonds heeft voor 2021 € 250.000 beschikbaar om “de productie van onafhankelijke en diepgravende journalistiek in de stad en haar directe omgeving te ondersteunen”. Aanleiding voor de oprichting van het fonds was een burgeradvies dat de stichting Stadsgesprekken en het debatcentrum de Pletterij in mei 2018 hierover aan gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Haarlem hadden uitgebracht.

Lees meer
Burgerberaden: de redding van de democratie?

Burgerberaden: de redding van de democratie?

Kunnen bewoners van Haarlem iets wat kibbelende politici niet kunnen?

Sommige partijen in de gemeenteraad denken van wel. Zij dienden een initiatiefvoorstel in om in Haarlem te gaan werken met burgerberaden. Om te beginnen om betere oplossingen te verzinnen voor het klimaatvraagstuk. Wat is een burgerberaad, en wat vinden wij bij Stadsgesprekken daarvan?

Lees meer
Laat het de 100 van Schalkwijk weten

Laat het de 100 van Schalkwijk weten

Wat als de gemeenteraad met haar besluit afwijkt van het advies van een groot aantal bewoners die via loting hebben meegedacht met de gemeente? Dat is precies een situatie waar de doe-democratie en burgerparticipatie schuren met de representatieve democratie. Is het erg? Als er een goede reden voor is niet. Voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen kunnen hiervoor de reden zijn. Belangrijk is wel dat de gemeenteraad daarvoor verantwoording aflegt.

Lees meer
Rol wijkraden in de ‘Nieuwe Democratie’

Rol wijkraden in de ‘Nieuwe Democratie’

Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma Overheidsparticipatie te herijken, zo staat in de startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlemmers en...

Lees meer
In gesprek met de Haarlemse politiek

In gesprek met de Haarlemse politiek

In gesprek met de Haarlemse politiek Inleiding Op 11 maart 2018 is in Haarlem op initiatief van de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland i.s.m. de stichting Stadsgesprekken voor het eerst een Horeca Verkiezingsfestival georganiseerd. Doel Doel...

Lees meer

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad