Wat is er al geweest

Laat het de 100 van Schalkwijk weten

Laat het de 100 van Schalkwijk weten

Wat als de gemeenteraad met haar besluit afwijkt van het advies van een groot aantal bewoners die via loting hebben meegedacht met de gemeente?  Dat is precies een situatie waar de doe-democratie en burgerparticipatie schuren met de representatieve democratie. Is het...

Rol wijkraden in de ‘Nieuwe Democratie’

Rol wijkraden in de ‘Nieuwe Democratie’

Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma Overheidsparticipatie te herijken, zo staat in de startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlemmers en...

In gesprek met de Haarlemse politiek

In gesprek met de Haarlemse politiek

In gesprek met de Haarlemse politiek Inleiding Op 11 maart 2018 is in Haarlem op initiatief van de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland i.s.m. de stichting Stadsgesprekken voor het eerst een Horeca Verkiezingsfestival georganiseerd. Doel Doel...

Groen Schalkwijk

Groen Schalkwijk

Groen Schalkwijk In 2017 kwamen Schalkwijkers bij elkaar om de gemeente te adviseren over de bomen in hun stadsdeel. De bewoners waren via loting uitgekozen om mee te denken over de toekomst van het groen. Vijf adviezen De bijeenkomst leidde tot vijf...

Veilig in Noord en Schalkwijk

Veilig in Noord en Schalkwijk

Veilig in Noord en Schalkwijk Stadsgesprekken organiseerde op verzoek van de gemeente in oktober 2017 een bijeenkomst voor Delftwijkers en een voor Meerwijkers. De gemeente wilde van de wijkbewoners weten waar handhavers en politie in 2018 extra aandacht...

Steun voor lokale journalistiek

Steun voor lokale journalistiek

Herfst 2017 en voorjaar 2018 organiseerden De Pletterij en Stadsgesprekken twee bijeenkomsten over nut en noodzaak van onafhankelijke lokale journalistiek. De gesprekken leidden tot een burgeradvies aan de gemeenteraad. In het kort luidt dat: richt een stimuleringsfonds op dat vooral de lokale onderzoeksjournalisten helpt onafhankelijk te kunnen blijven werken.
Update:
Het burgeradvies is overgenomen in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doen 2018 – 2022’.
Op 26 juni 2019 bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel tot de oprichting van een stimuleringsfonds lokale journalistiek.

Discussie zonder messen

Discussie zonder messen

Discussie zonder messen Stadsgesprekken wil graag dat deelnemers een vraagstuk in alle openheid bespreken. Creativiteit, elkaar inspireren met verrassende invalshoeken en zonder oordeel luisteren naar elkaar zijn wat Stadsgesprekken betreft onmisbare ...

Haarlem in 2040

Haarlem in 2040

Haarlem in 2040 De opdracht De stichting Stadsgesprekken kreeg van de gemeente een nogal erg brede vraagstelling: Bestaat de kloof tussen burger en bestuur, hoe ziet het politieke landschap er over 35 jaar uit? Bestaan de huidige politieke partijen dan...

Leegstaand vastgoed

Leegstaand vastgoed

Stadsgesprek toekomst Fietsznfabriek Dit stadsgesprek over leegstand borduurde verder op een eerdere brainstorm over leegstand in januari in Belcanto (voorheen het Belastingparadijs). We kozen nu voor een concrete casus: het gebouwencomplex tussen Oostvest...

Straatmuziek: kunst of kwelling?

Straatmuziek: kunst of kwelling?

Burgeradvies Straatmuziek Beeld Straatoptredens geven naast genoegen ook overlast. Die klacht is terecht en komt geregeld voor. Straatoptredens zijn ook leuk en dragen bij aan een levendige stad. Ze zijn soms verrassend en van kwaliteit, soms ook vallen ze...

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad