Stadsgesprekken heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de Participatieraad Haarlem om te ontdekken hoe mensen die cliëntondersteuning nodig hebben het beste hun weg kunnen vinden naar deze voorziening.

Vaak wordt er óver mensen gesproken, deze keer was het de bedoeling mét hen te spreken. De uitdaging was of we voldoende mensen konden vinden die wilden spreken en of zij een voldoende scherp beeld konden neerzetten.

We hebben nadrukkelijk het perspectief van de cliënt willen schetsen. Stadsgesprekken heeft twee mensen geïnterviewd voor een film om een diepgaander beeld te geven van wat hun ervaringen zijn met cliëntondersteuning. Deze film is op de bijeenkomst vertoond en kan ook elders gebruikt worden om ervaringen met cliëntondersteuning inzichtelijk te maken.

Treffende citaten uit de gefilmde interviews:

“Cliëntondersteuning kan zorgen dat men bij de les blijft, zowel ik als bijvoorbeeld iemand van de gemeente en dat we in het oog houden waar het om gaat, en dat is hulpverlening/maatschappelijke ondersteuning, zodat we niet verzanden in details die iedereen frustreren.” – Alexandra

 

Toen ze eindelijk het gevoel had dat iemand haar zorgen begreep: “en het raakte me zo wat ze zei, omdat ik dacht, dit is de eerste keer dat iemand gewoon hoort wat ik zeg, begrijpt wat er achter mijn vraag zat. En het heeft me zo geraakt; het emotioneert me nog.” – Jos

Tijdens de bijeenkomst heeft Stadsgesprekken ervoor gezorgd dat mensen zich over hun ervaringen, positief en negatief, met cliëntondersteuning konden uitspreken.

De Participatieraad heeft nu extra informatie van betrokken mensen zelf waarmee hij goed kan adviseren aan de gemeente en daarbij de belangen en kwetsbaarheden van de cliënten kan meenemen.