Wat is Stadsgesprekken?

Stadsgesprekken is een burgerinitiatief dat ideeën verzamelt, optuigt en bezorgt bij het stadsbestuur, bij het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De ideeën komen van Haarlemse particulieren, bedrijven en instellingen en van de Haarlemse bestuurders.

Samen voor de stad

Stadsgesprekken wil Haarlemse burgers én het bedrijfsleven betrekken bij belangrijke kwesties in de stad. Hoe krijgen bewoners bijvoorbeeld meer vertrouwen in de lokale politici en bestuurders? En ook: hoe kan de buurtsuper samen met wijkbewoners bedenken hoe zij overlast van leveranciers tegen kunnen gaan?

Haarlemmer

Wil je meepraten over een onderwerp op onze agenda? Of heb je een initiatief voor de stad, maar weet je niet hoe je het op de rails krijgt? Wij helpen je graag!

Bedrijven en organisaties

Ben je ondernemer of werk je bij een (maatschappelijke) organisatie en wil je dat Stadsgesprekken iets aankaart wat voor jouw organisatie belangrijk is? Wij helpen je graag een bijeenkomst organiseren.

Over de Stichting Stadsgesprekken

De Stichting Stadsgesprekken is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Formele informatie over de stichting kunt u vinden in de volgende documenten (downloadbare pdf’s):

– Akte van oprichting
Visie en activiteitenoverzicht
Samenstelling van bestuur en beloningsbeleid
Balans en staat van baten en lasten en informatie Kamer van Koophandel

Meewerken

Stadsgesprekken is altijd op zoek naar actieve Haarlemmers die een handje willen helpen in onze organisatie. Als je ons een keertje bij een bijeenkomst wil helpen horen we graag van je.

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad