Maak mijn buurt: voor, door en mét de bewoners werken aan een ‘betere Burgwal’

Met het project Maak mijn buurt wil de wijkraad Burgwal buurtbewoners actief betrekken bij het bedenken en realiseren van ideeën om de leefbaarheid en saamhorigheid in de buurt te versterken. Dat vraagt zowel iets van de wijkraad, van de buurtbewoners, en van de gemeente. Wijkraadslid en projectleider van Maak mijn buurt, Nic Tesser: ‘Dat gaat niet vanzelf. Juist daarom kiezen we voor een wijkcontract in 2021 met de gemeente Haarlem. Concrete afspraken maken helpt ons om ook echt iets te gaan veranderen in de wijk en om de bewoners bij diverse thema’s te betrekken hebben we Stadsgesprekken gevraagd om ons daarbij te ondersteunen.‘

Na de zomer in 2020 is de wijkraad officieel gestart met twee thema’s: Groen en sociale verbinding. Hieruit zijn veel goede ideeën gekomen. Plannen om nieuwe bewoners van de Burgwal op een leuke manier welkom te heten en met hen in gesprek te gaan om informatie over de buurt te delen. Boottochten over het Spaarne organiseren waarbij verhalen over de buurt worden verteld. Of een laagdrempelige ontmoeting tussen buurtbewoners te realiseren onder het genot van een lekker hapje en/of drankje. De ruimte rond de vuilniscontainers van groen voorzien of fruitboompjes voor de buurt planten.

Vervolg

De bedoeling is om ook met bewoners de thema’s handhaving en duurzaam behoud stadsgezicht/energietransitie verder uit te werken. Door corona gaat het wel anders dan gepland. Daarom heeft de wijkraad besloten om weer verder te gaan met Maak mijn buurt als ze met bewoners weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

De rol van Stadsgesprekken

Het wijkcontract is voor iedereen een nieuwe manier van werken. Bewoners komen met elkaar tot concrete plannen, en krijgen van de gemeente de ruimte en de middelen om die ook te realiseren. Stadsgesprekken begeleidt en adviseert de wijkraad in dit proces. Iskandar: ‘We ondersteunen de wijkraad bij het nadenken over manieren om bewoners te betrekken bij de vier genoemde thema’s en om de ideeën die daaruit voortkomen om te zetten in concrete acties voor het wijkcontract met de gemeente Haarlem.’ Renske vult aan: ‘Persoonlijk contact en kleine stapjes. Zo zijn we begonnen. Je krijgt niet meteen tientallen bewoners op de been op thema’s als sociale verbinding of duurzaamheid. Je begint met een voorhoede. En hoe concreter de activiteiten worden hoe meer mensen zullen aanhaken.’