Bij een burgerberaad worden zo’n 100 à 200 willekeurige bewoners via loting uitgenodigd om mee te denken over ingewikkelde vraagstukken. Ondersteund door verschillende deskundigen stellen zij voorstellen en adviezen op voor het beleid. Het uitgangspunt is dat politici en bestuurders die voorstellen en adviezen overnemen. Als ze dat niet doen, moeten ze dat goed motiveren. Met deze aanpak zijn bijvoorbeeld in België, Frankrijk en Ierland al goede ervaringen opgedaan.

Binnen de gemeenteraad en bij verschillende belangengroepen leeft de wens om ook in Haarlem een burgerberaad mogelijk te maken.

Bij Stadsgesprekken zijn we enthousiast over deze manier om meer mensen actief te betrekken bij ingewikkelde vraagstukken. Inwoners van Haarlem met elkaar in gesprek brengen om problemen in hun eigen wijk, buurt of straat samen op te lossen. Het werkt,  om dat de zaak wordt bekeken vanuit veel meer invalshoeken en je maakt gebruik van meer kennis en creativiteit. Daardoor kom je tot betere oplossingen. En uiteindelijk voelen de deelnemers aan zo’n burgerberaad zich meer verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. Dat is allemaal positief.

Juist daarom  moet je het instrument wel voor de juiste doelen inzetten. Dat zijn doelen die door inwoners van Haarlem samen kunnen worden opgelost. Hoe voorkomen we dat een Krajicek court in onze wijk tot een overlast gevende plek wordt?  Wat vinden wij in onze wijk belangrijker: parkeerruimte voor auto’s of bomen langs de straat? Vraagstukken waar de gemeenteraad zich nu ook het hoofd over buigt, dan met een oplossing komt en die over de inwoners van Haarlem uitstrooit. Beter is het om mensen zelf te laten nadenken over de dilemma’s en de botsende belangen. En over manieren om met die dilemma’s en belangen om te gaan. De gemeenteraad moet bereid zijn om de uitkomsten van het burgerberaad in principe over te nemen. Een burgerberaad heeft geen zin als het doel is om ‘draagvlak’ te creëren voor een reeds genomen besluit. Dan moet de politiek staan voor haar zaak en de Haarlemmers overtuigen van de juistheid van dit besluit.