Iskandar Serail

Iskandar Serail

Gespreksleider/adviseur

Iskandar Serail (1959) heeft een achtergrond in de sociale geografie. Al sinds zijn studietijd is hij geboeid door de vragen die het samenleven in een grote stad met zich meebrengt. Hoe al die verschillende mensen met elkaar omgaan. Welke rol de inrichting van de stad daarbij speelt. Wie daarover de besluiten neemt; vóór en achter de schermen. En hoe de bewoners van de stad daar invloed op kunnen hebben. Beroepsmatig begeleidt hij vaak mensen met uiteenlopende belangen en ideeën bij het aanpakken van lastige vraagstukken. Bij Stadsgesprekken draagt hij met die passie en ervaring bij aan een open dialoog over de grote uitdagingen waar zijn stad Haarlem voor staat.

Meer weten over Iskandar…

Geert-Jan Procee

Geert-Jan Procee

Gespreksleider/adviseur

Geert-Jan Procee (Groningen, 1973) geeft vorm aan overtuigende interactie met strategisch advies, trainingen en bijeenkomsten.

Hij levert diensten die ambitieuze organisaties en professionele individuen in staat stellen overtuigende interactie tot stand te brengen. Overtuigende interactie is effectief, open en zinvol.

Geïnspireerd door de principes en methodes van Appreciative Inquiry.
Gebaseerd op de inzichten en instrumenten van de klassieke retorica.
Onafhankelijk, effectief en menselijk – voor de grootste impact.

Renske Keur

Renske Keur

Gespreksleider/adviseur

Renske Keur (1971) helpt overheden om meer resultaat te halen uit hun bijeenkomsten met
bewoners. Zij leidt bewonersavonden voor gemeenten of begeleidt als onafhankelijk
voorzitter klankbordgroepen van bewoners bij projecten van de overheid. Tijdens
bijeenkomsten geeft zij het publiek in de zaal een stem, ook diegenen die misschien iets
minder snel met hun mening op de voorgrond treden. Het bespreken van serieuze zaken op
een luchtige manier is haar kracht. Renske: ‘Ik vind ik het belangrijk om een open sfeer te
creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Aan het einde van de bijeenkomst zorg ik dat
iedereen weet waar hij of zij aan toe is.’ Renske studeerde Politicologie in Amsterdam, werkte
voor het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA en het Instituut voor Publiek en Politiek,
het huidige Prodemos. In 2004 begon zij haar eigen bedrijf in communicatieadvies en
gespreksleiding en adviseur bij burgerparticipatietrajecten. Opdrachtgevers zijn gemeenten,
provincies, waterschappen en ministeries.

Harry Michels

Harry Michels

Gespreksleider/adviseur

Harry Michels (1964) heeft zich sinds 2006 ontwikkeld als specialist in de dialoog tussen
overheden en burgers. Als strategisch communicatieadviseur en sinds enkele jaar
omgevingsmanager houdt hij zich actief bezig met de relatie overheid en burger bij grotere
infrastructurele projecten. Zijn opdrachtgevers bestaan onder meer uit de provincies
(Brabant, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland), gemeenten (Amsterdam, Offerte
participatietraject en burgeradvies omgevingsvisie 2019 9 Haarlem, Den Haag, Utrecht) en
ministeries (SZW). Harry heeft ruime ervaring als gespreksleider tijdens
informatiebijeenkomsten, ateliers en creatieve sessies. Hij leidde bijeenkomsten met
honderden bezoekers en kleinschalige sessies van enkelen. Harry begeleidt zowel gesprekken
tussen overheden en burgers als binnen organisaties. Hij heeft onder meer voor de provincie
Noord-Holland en de gemeente Haarlem experimenten met burgerparticipatie en
zeggenschap door burgers uitgevoerd. Voor hij zich in 2006 bezig ging houden met de relatie
overheid-burger heeft Harry een carrière van 10 jaar doorlopen in mediaconcern VNU en
daarvoor bij het Centrum voor Gesproken Lektuur, een van de organisaties die zich bezig
houden met lectuur een aangepaste vorm voor mensen met een visuele handicap.

Gert-Jan Ankoné

Gert-Jan Ankoné

Gespreksleider/adviseur & directeur

Gert-Jan Ankoné (1961) is een zelfstandig ondernemer en eigenaar van Ankoné voor
Perspectief. Gert-Jan is werkzaam als strategisch adviseur en projectontwikkelaar op het
gebied van burgerparticipatie en sociale vraagstukken. Hij heeft een achtergrond in
organisatie- en veranderkunde. Gert-Jan is een onafhankelijk denker die kijkt naar de
onderliggende vraag. Hij heeft ruime ervaring met ontwikkelen en aansturen van projecten,
beleidsadvisering, gespreksleiding en het verzorgen van workshops en trainingen. In
Haarlem is hij werkzaam voor onder meer stichting Stadsgesprekken en de stichting De
Inschakelaars. Daarvoor was hij 15 jaar directeur van het Bureau Discriminatiezaken
Hollands Midden en Haaglanden en heeft hij diverse landelijke en lokale bestuurlijke
functies vervuld.

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Haarlemmers ontmoeten elkaar

Haarlemmers gaan met elkaar in gesprek

Het gesprek leidt tot een idee

Het idee gaat naar de stad

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief via deze link.