Veilig in Noord en Schalkwijk

Veilig in Noord en Schalkwijk

Stadsgesprekken organiseerde op verzoek van de gemeente in oktober 2017 een bijeenkomst voor Delftwijkers en een voor Meerwijkers. De gemeente wilde van de wijkbewoners weten waar handhavers en politie in 2018 extra aandacht aan zouden moeten geven.

Beide groepen bewoners maakten zich vooral zorgen over hun fysieke veiligheid, zo bleek. Onveilige verkeerssituaties bijvoorbeeld, zoals slechte verlichting en ondermaatse kwaliteit van fiets- en voetpaden. Ook sociale veiligheid baarde bewoners zorgen: vrijheden van de een kunnen leiden tot hinder en overlast bij de ander, zoals drugsoverlast en afval waar dat niet hoort.

De bijeenkomst leidde tot drie adviezen:

  • stel prioriteiten vast voor handhavers en politie
  • verbeter openbare ruimte en verkeerssituaties
  • zorg voor betere handhaving

 

Alles lezen over het stadsgesprek in Delftwijk? Veiligheid en Handhaving Delftwijk

Het hele verslag lezen over het stadsgesprek in Meerwijk? Veiligheid en Handhaving Meerwijk

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief via deze link.