Straatmuziek: kunst of kwelling?

Burgeradvies Straatmuziek

Beeld

Straatoptredens geven naast genoegen ook overlast. Die klacht is terecht en komt geregeld voor.
Straatoptredens zijn ook leuk en dragen bij aan een levendige stad. Ze zijn soms verrassend en van
kwaliteit, soms ook vallen ze tegen. Handhaving van welke regel dan ook stuit op bureaucratie en vereist mankracht en tact.

Uit de brainstorm kwamen twee invalshoeken die we konden rubriceren in het hoofdstuk regelgeving en
het hoofdstuk Haarlem-promotie. Het aspect van de regelgeving leggen we nu voor aan de aanwezige
ambtenaren voor een eerste beoordeling. Het hoofdstuk promotie leent zich mogelijk voor een nadere
oriëntatie of brainstorm, deze wordt het gemeentebestuur aangeboden.

Regelgeving

De indruk is dat het huidige beleid (verplichte vergunning en na 15 minuten 100 meter verplaatsen)
behoorlijk werkt: de overlast lijkt ten opzichte van een langere tijd geleden beperkt. Wat niet weg neemt dat mensen en winkeliers op populaire plaatsen wel overlast ervaren. Ook is de kwaliteit van de muziek een veelgehoorde opmerking. Hoewel er geen mensen uit de horeca aanwezig waren bleek in de voorbereiding dat optredens nabij terrassen storend worden gevonden. Uit de hoek van de klagers bleek dat de communicatie met de gemeente lastig wordt gevonden.

De huidige vergunning lijkt te voldoen met als kritiek de beperking van drie maanden. (Een vergunning duurt maximaal drie maanden en wordt slechts een keer per jaar afgegeven). Die is met name voor Haarlemse muzikanten (ook de goede) beperkend. Verder zou bepaald kunnen worden dat in de nabijheid van terrassen niet voor geld gespeeld mag worden, tenzij de terrashouder er om vraagt. Er is een (onduidelijke) beperking aan het aantal uit te geven vergunningen. Die zijn geen garantie dat op populaire plekken geen overlast is, als muzikanten elkaar daar blijven afwisselen. Het staat het streven optredens door de stad te verspreiden in de weg.

Suggesties:

 • Laagdrempelige regels/geen bureaucratie;
 • jaarlijkse evaluatie met alle partijen;
 • App om te melden waar gespeeld wordt;
 • kennis bij ambtenaren / uitvoerders vergroten;
 • duidelijke registratie soort klachten;
 • variatie in vergunningen;
 • variatie in plekken/uitsluiten plekken;
 • max. 15 minuten per plek;
 • niet met pet rond op terrassen;
 • audities doen;
 • verscheidenheid in instrumenten;
 • straatmuziek-vrije dag(en);
 • Top-of Flop-lijst;
 • verscheidenheid als criterium vergunning;

Bij het uitwerken van deze ideeën kwam telkens het idee van de app, als beheersinstrument, ons als
interessant voor (zie hiernavolgend).

Haarlem-promotie

Tevens zijn ideeën geopperd om Haarlem (meer) als muziekstad neer te zetten. Door muzikanten te
stimuleren zou de kwaliteit en diversiteit van muziek op straat kunnen toenemen. Ook (slechte)
muzikanten zouden ontmoedigd kunnen raken. De ideeën lenen zich ons inziens voor een nadere
beoordeling, het is aan het bestuur om de wenselijkheid daarvoor aan te geven.

Suggesties:

 • Organisatie straatmuziekfestival;
 • actief uitnodigen straatmuzikanten (eventueel betaald);
 • Haarlem Straatmuziekstad;
 • muziekkorpsen verplichten op straat te spelen;
 • Elke straat een genre;
 • Multiculturele muziek stimuleren;
 • Vluchtelingen-straatmuziek;
 • Muziek voor eenzamen;
 • Muziek in de zorg;
 • Koppelen aan evenementen (Haarlem heeft er 250);
 • Examens muziekonderwijs op straat;
 • Naar andere wijken stimuleren;
 • straatmuzikantenlint-route door de stad;
 • op bruggen stimuleren;
 • Samenspel met draaiorgels;
 • mars der straatmuzikanten;
 • genres: Country-blues-wals etc.;
 • Muziekkoepel op Grote Markt;
 • Podium over het Spaarne;
 • Terrassen eigen genre laten kiezen;
 • Straatmuziek-vaardagen;
 • Muzikanten-database;
 • Straatmuzikanten top-tien;
 • De stad als oefenruimte;
 • Omarmen slechte muzikant;
 • Prijs uitloven;
 • variatie in optredens stimuleren;
 • openbare jamsessies;
 • vleugels plaatsen;
 • straatmuziek in winkels;
 • ergernis-app;
 • wegdrukken winkelmuziek;
 • actieve handhaving;

Een App?

Stel er komt een App. De muzikant klikt aan dat hij gaat spelen, de app registreert waar en hoe laat. De app ziet of en hoe vaak er op die plek is gespeeld en geeft al dan niet toestemming of biedt alternatieven. Een app zorgt zo voor meer spreiding van optredens door de stad. Een andere knop is voor klagers. Als ze de locatie en de klacht formuleren gaat deze linea recta naar handhavers. Die kunnen dan oog in oog of ook via de app, met de muzikant in contact treden. Deze registratie geeft ook inzicht in aard en omvang van klachten zonder dat het menskracht kost. Met een app krijgt de overheid een instrument om te zien hoeveel en waar wordt opgetreden. Door een stemknop toe te voegen kunnen mensen invloed uitoefenen op goede en slechte muzikanten. Daarmee kan je de goede privileges toekennen en de slechte ontmoedigen zonder de ballast van een georganiseerde ballotage. De app kan een interessante database opleveren voor feesten en partijen, recensies over muzikanten kunnen worden toegevoegd. Een app kan interessant zijn voor andere gemeenten.

Hoe verder?

Wat betreft de regelgeving gaan de aanbevelingen naar ambtenaren en B&W. De ideeën om
straatoptredens te stimuleren gaan naar het gemeentebestuur, politiek, horeca, Haarlem Promotie,
muziekonderwijs, evenementen-organisatoren en media.

Burgeradvies Straatmuziek 30 mei 2015

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief via deze link.