Meer over Iskandar

Van wie is de stad?  Dat is de vraag die Iskandar al bezighoudt sinds hij sociale geografie studeerde in Amsterdam. Dat was eind jaren zeventig. Een tijd van heftige tegenstellingen in de stad tussen woningzoekenden, huizenbezitters, vastgoedspeculanten en het gemeentebestuur. De vraag is nog steeds actueel. Ook in Haarlem.

De stad is volgens hem op de eerste plaats van degenen die er wonen en werken. Hun mening zou zwaar moeten wegen bij besluiten die gevolgen voor hen hebben. Maar ze hebben verschillende ideeën, belangen en wensen. Hoe kom je dan toch tot een goed afgewogen besluit? Wat kunnen mensen zelf beslissen en wat niet? En hoe maak je daar als gemeentebestuur chocola van?

Iskandar ondersteunt (groepen) mensen en organisaties bij het voeren van het gesprek over moeilijke besluiten. In verschillende werkvormen onderzoekt hij met betrokkenen waar ze het over eens zijn en waarover niet. Wat ze belangrijk vinden, en waarom. Hij laat ze niet alleen tegen elkaar spreken, maar vooral ook naar elkaar luisteren. Hij bewaakt dat ieders stem gehoord wordt, en dat niemand bij voorbaat gelijk heeft.  Zo ontstaat meer onderling begrip, en komt men tot betere oplossingen. Niet alleen tussen (groepen) bewoners onder elkaar, maar ook tussen bewoners en andere partijen, zoals bijvoorbeeld ondernemers of het gemeentebestuur.

Iskandar heeft ruim twintig jaar ervaring als (senior) beleidsmedewerker in diverse sectoren van het onderwijs. Daarbij heeft hij vaak grote verschillen van inzicht moeten overbruggen. Leerlingen/studenten, docenten, management, overheid en andere partners denken immers vaak heel anders over het gewenste beleid. Hij heeft zich bezig gehouden met beleidsontwikkeling op vele terreinen, variërend van burgerschapseducatie en internationalisering tot de invoering van nieuwe onderwijsmodellen en de advisering over strategisch instellingsbeleid. Hij is onder meer werkzaam (geweest) voor diverse hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij zet zijn ervaring en vaardigheden nu ook in om Haarlemmers meer stem te geven in wat er in hun stad gebeurt.